Актуални съобщения

Информационен ден


На 15.11.2019 г. /петък/ от 11:00 ч. в сградата на „БИОФАРМ-ИНЖЕНЕРИНГ АД“, намираща се на адрес: гр. Сливен 8800, бул. „Тракия“ № 75 ще се проведе заключителен информационен ден относно изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0048-С01/15.12.2017г.

между Министерство на икономиката и БИОФАРМ-ИНЖЕНЕРИНГ АД по проект: „Повишаване на енергийната ефективност в БИОФАРМ-ИНЖЕНЕРИНГ ...

Повече

Tехническа грешка


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ.,

В офертата на „БИОФАРМ-ИНЖЕНЕРИНГ” за Диагностикум туберкулин /ППД/ говежди и Диагностикум туберкулин /ППД/ птичи е станала техническа грешка.
Цената на доза е 0,55 лв /без ДДС/
Извиняваме се за причиненото неудобство!

Изтеглете документа


Туберкулинизация - 2015


Уважаеми колеги,
Във връзка с започващата туберкулинизация ДПП 2015 и очакваните указания на БАБХ Биофарм Инженеринг АД предлага за свободна продажба:

Туберкулин ППД-говежди с активност 5 000 IU Туберкулин ППД-птичи с активност 5 000 IU на цена 0,50ст. цез ДД

Съгласно изискванията на МБЕ в страни с костатирана ...

Повече

Биофарм-Инженеринг ще приема кръвни проби до 30.11.2015г.


*Важно*

Уважаеми колеги,
Уведомяваме ви, че съгласно сключения договор с БАБХ за изпълнение на ДПП-2015
"Биофарм-Инженеринг" ще приема кръвни проби до 30.11.2015г. включително.

За получаване и/или информация относно протоколите от изпитване, моля обърнете се към председателите или членовете на ръководството на БВС за съответните области!


Изграждане втора линия за производство на инфузионни разтвори


БИОФАРМ ИНЖЕНЕРИНГ АД е единствена българска фармацевтична компания, която произвежда инфузионни разтвори в полипропиленови сакове.

През 2014г. фирмата насочи инвестиционната си политикакъм внедряване на нови технологии и модерни методи на производство. С инвестиция в размер на 6 милиона лева се изгради нов производствен цех в които се произвеждат инфузионни разтвори в полипропиленови бутилки и инжекционни ...

Повече

Една от най-модерните лаборатории в страната


БИОФАРМ ИНЖЕНЕРИНГ АД разполага с една от най-модерните лаборатории в страната. През 2014г. бяха инвестирани 2 милиона лева в разширяването и внедряването на съвременно оборудване. Лабораторен блок към Биофарм Инженеринг  е обзаведен и оборудван съгласно изискванията за Добра лабораторна практика и критериите за акредитация на БДС EN ISO/IEC 17025.


Production of medicines and biopreparations | © 2015 Биофарм Инженеринг АД - All rights reserved | Уеб дизайн