За медиите

„БИОФАРМ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД подписа договор BG16RFOP002-3.002-0048-C01 от 15.12.2017г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Повишаване на енергийната ефективност в БИОФАРМ-ИНЖЕНЕРИНГ АД”.
изтегли #1

„Биофарм-Инженеринг“ АД започва съвместно производство на ваксини с водещата в света френска компания MERIAL
Сливенската фирма единствена в страната ще произвежда вирусни ваксини за животновъдството.
изтегли #1

Лаборатория на бъдещето
Списание "Ветеринарна СБИРКА" 1-2/2015
изтегли #1  изтегли #2  изтегли #3

Кои взеха националните награди за здраве и безопасност при работа за 2013 година
От д-р инж. Деяна Илиева | 06.01.2014
повече информация

"....БИОФАРМ-ИНЖЕНЕРИНГ АД започва изследвания на болести при животните по ДПП.
Сливенската лаборатория единствена в страната ще прави пълни изследвания на опасните болести по конете...."
повече информация

"....БИОФАРМ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД град Сливен излиза на пазара с нов лекарствен продукт..."
повече информация


Production of medicines and biopreparations | © 2015 Биофарм Инженеринг АД - All rights reserved | Уеб дизайн