История

Биофарм през 1981 годинаИсторията на Биофарм Инженеринг АД датира от 1981г., когато е реализиран проект на ФАО-ПРООН BUL 77/11и е създаден институт за борба с шапа и особено опасни инфекции.

През 1998г. института е приватизиран от създадената за целта Биофарм Инженеринг.

През 2006г. акции от капитала на фирмата са придобити от Софарма АД.В годините Биофарм Инженеринг непрекъснато разширява и модернизира производствените си мощности и днес успешно се развива в следните направления:
  • Производство на инфузионни разтвори
  • Производство на  инжекционни разтвори
  • Производство на ветеринарно медицински лекарствени и имунологични препарати  
  • Лабораторен блок ВСЕ; ДЗЖ

Биофарм сегаГолемият потенциал на производствената база и модерните технологии, позволяват Бифарм Инженеринг АД да приема поръчки от български и международни фирми за производство на техни продукти в полипропиленови бутилки, сакове и ампули.

Зад нашето производство стоят квалифицирани специалисти, собствена лаборатория за качествен контрол и внедрени стандарти за качество и управление на процесите.


Production of medicines and biopreparations | © 2015 Биофарм Инженеринг АД - All rights reserved | Уеб дизайн