Портфолио

Производство на висококачествени лекарствени продукти за хуманната и ветеринарната медицина.

Високотехнологичният процес по създаването и производството на лекарствени средства е лицензиран спрямо изискванията на Добрата Производствена Практика.

НАИМЕНОВАНИЕ

INN

ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

PHARMACEUTICAL STRENGTH

РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

PRESCRIPTION STATUS

NATRII CHLORIDUM 0.9 %

Sodium chloride

Solution for infusion

9 g/l

100 ml x 1

Rx

NATRII CHLORIDUM   0.9 %

Sodium chloride

Solution for infusion

9 g/l

250ml x 1

Rx

NATRII CHLORIDUM   0.9 %

Sodium chloride

Solution for infusion

9 g/l

500ml x 1

Rx

NATRII CHLORIDUM   0.9 %

Sodium chloride

Solution for infusion

9 g/l

1000 ml x 1

Rx

RINGER

Potassium chloride Sodium chloride

Calcium chloride dihydrate

Solution for infusion

8.6g/l

0.33g/l

0.3g/l

Rx

RINGER

Potassium chloride Sodium chloride

Calcium chloride dihydrate

Solution for infusion

8.6 g/l

0.33 g/l

0.3 g/l

100 ml x 1

Rx

RINGER

Potassium chloride Sodium chloride

Calcium chloride dihydrate

Solution for infusion

8.6 g/l

0.33 g/l

0.3 g/l

250ml x 1

Rx

RINGER

Potassium chloride Sodium chloride

Calcium chloride dihydrate

Solution for infusion

8.6 g/l

0.33 g/l

0.3 g/l

500ml x 1

Rx

RINGER

Potassium chloride Sodium chloride

Calcium chloride dihydrate

Solution for infusion

8.6 g/l

0.33 g/l

0.3 g/l

1000 ml x 1

Rx

GLUCOSE BIOPHARM 5%

Glucose monohydrate

Solution for infusion

50 g/l

100 ml x 1

Rx

GLUCOSE BIOPHARM 5%

Glucose monohydrate

Solution for infusion

50 g/l

250ml x 1

Rx

GLUCOSE BIOPHARM 5%

Glucose monohydrate

Solution for infusion

50 g/l

500ml x 1

Rx

GLUCOSE BIOPHARM 5%

Glucose monohydrate

Solution for infusion

50 g/l

1000 ml x 1

Rx

MANNITOL 10%

Mannitol

Solution for infusion

100 g/l

500ml x 1

Rx

MANNITOL 15%

Mannitol

Solution for infusion

150 g/l

500ml x 1

Rx

Metronidazole

Мetronidazole

Solution for infusion

0.5% 5 mg/ml

100 ml x 1

Rx

PeritoDIAL DUO Glucose

Glucose monohydrate

Sodium chloride

Magnesium chloride,

hexahydrate

Calcium chloride dihydrate

Sodium Hydrogen Carbonate

Sodium lactate

1.36 % Solution for peritoneal

dialysis

13.8 g/l

5.38 g/l

0.051 g/l

0.184 g/l

2.10 g/l

1.68 g/l

2000 ml x 1

Rx

PeritoDIAL DUO Glucose

Glucose monohydrate

Sodium chloride

Magnesium chloride,

hexahydrate

Calcium chloride dihydrate

Sodium Hydrogen Carbonate

Sodium lactate

2.27 % Solution for peritoneal

dialysis

22.7 g/l

5.38 g/l

0.051 g/l

0.184 g/l

2.10 g/l

1.68 g

2000 ml x 1

Rx

PeritoDIAL DUO Glucose

Glucose monohydrate

Sodium chloride

Magnesium chloride,

hexahydrate

Calcium chloride dihydrate

Sodium Hydrogen Carbonate

Sodium lactate

3.86 % Solution for peritoneal

dialysis

38.6 g/l

5.38 g/l

0.051 g/l

0.184 g/l

2.10 g/l

1.68 g

2000 ml x 1

Rx

PeritoDIAL Glucose

Glucose monohydrat

Sodium chloride

Magnesium chloride,

hexahydrate

Calcium chloride dihydrate

Sodium lactate

1.36 % Solution for peritoneal

dialysis

13.6 g/l

5.4 g/l

0.051 g/l

0.184 g/l

4.5 g/l

2000 ml x 1

Rx

PeritoDIAL Glucose

Glucose monohydrat

Sodium chloride

Magnesium chloride,

hexahydrate

Calcium chloride dihydrate

Sodium lactate

2.27 % Solution for peritoneal

dialysis

22.7 g/l

5.4 g/l

0.051 g/l

0.184 g/l

4.5 g/l

2000 ml x 1

Rx

PeritoDIAL Glucose

Glucose monohydrat

Sodium chloride

Magnesium chloride,

hexahydrate

Calcium chloride dihydrate

Sodium lactate

3.86 % Solution for peritoneal

dialysis

38.6 g/l

5.4 g/l

0.051 g/l

0.184 g/l

4.5 g/l

2000 ml x 1

Rx

Aminodial

Glycine; L-Alanine;

L-Arginine; L-Histidine;

L-Isoleucine;L-Leucine;

L-Lysinehydrochloride;

L-Methyonine ;

L-Phenylalanine ;

L-Proline ;L-Threonine

L–Triptophan;L-Valine;

L-Serine; L-Tyrosine;

Magnesium chloridum hexahydrate;

Sodium chloride;

Calcium chloride;

Sodium (S)-lactate

solution

1.1 % Solution for peritoneal

dialysis

0.510 g/l; 0.951 g/l

1.071 g/l;0.714 g/l

0.85 g/l; 1.020 g/l

0.955 g/l;

0.850 g/l

0.570 g/l;

0.595 g/l;0.646 g/l

0.27 g/l;1.393 g/l

0.510 g/l;0.300 g/l

0.051 g/l;

5.380 g/l

0.184 g/l

4.48 g/l

2000 ml x 1

Rx

Aminonutrient

Glycine ; L-Alanine

L-Arginine ; L-Histidine

L-Isoleucine ; L-Leucine

L-Lysine hydrochloride salt

L-Methyonine

L-Phenylalanine

L-Proline ; L-Serine

L-Threonine ;L–Triptophan

L-Valine ;L-Tyrosine

10 % Solution for infusion

10.30 g/l;20.7 g/l

11.5 g/l;4.8 g/l

6.00 g/l;7.30 g/l

7.8(7.25) g/l

4.00 g/l

5.6 g/l

6.80 g/l; 5 g/l

4.20 g/l;1.80 g/l

5.80 g/l; 0.40 g/l

500 ml х 1

Rx


Production of medicines and biopreparations | © 2015 Биофарм Инженеринг АД - All rights reserved | Уеб дизайн