Производство

Производство на висококачествени лекарствени продукти за хуманната и ветеринарната медицина.

Високотехнологичният процес по създаването и производството на лекарствени средства е лицензиран спрямо изискванията на Добрата Производствена Практика.


Production of medicines and biopreparations | © 2015 Биофарм Инженеринг АД - All rights reserved | Уеб дизайн