Лабораторни услуги

Ценоразпис

№ по ред Изпитвани продукти / Изпитвани показатели Цена без ДДС в лв
ФИЗИКОХИМИЧНИ ИЗПИТАНИЯ
1. Месо и месни продукти; птици и птичи продукти; яйца и яйчни продукти; риба и рибни продукти
1 Органолептична преценка 4,00
2 Активна киселинност - pH 6,00
3 Съдържание на сероводород 6,00
4 Амоняк по Неслер / по Ебер 6,00
5 Съдържание на влага / сухо вещество X 8,00
6 Масленост в сухото вещество 13,00
7 Обща масленост 8,00
8 Съдържание на готварска сол 13,00
9 Температура във вътрешността 4,00
10 Съдържание на белтък 35,00
11 Нитрати 12,00
12 Нитрити 12,00
13 Разтворимост на сушени яйчни продукти 4,00
14 Енергийна стойност 65,00
2. Мляко и млечни продукти; салати на млечна и майонезна основа; зеленчукови салати; готови ястия
1 Органолептична преценка 4,00
2 Активна киселинност - pH 6,00
3 Съдържание на влага / сухо вещество X 8,00
4 Масленост в сухото вещество 13,00
5 Обща масленост 8,00
6 Съдържание на готварска сол 15,00
7 Киселинност по Тьорнер 22,00
8 Фосфатазна активност 8,00
9 Пероксидазна активност 8,00
10 Плътност 8,00
11 СБО 8,00
12 Нитрати 10,00
13 Нитрити 10,00
14 Съдържание на Белтък 35,00
15 Физикохимично изпитване на сурово мляко по алтернативен метод за
 • масленост в %
 • СБО в %
 • плътност в гр/см3
 • протеини в %
 • млечна захар в %
 • точка на замръзване в градуси по Целзий
 • добавена вода в %
10,00
16 Енергийна стойност 65,00
3. Хляб, закуски; макаронени и тестени изделия; захарни, сладкарски и шоколадови изделия
1 Органолептична преценка 4,00
2 Съдържание на готварска сол 15,00
3 Съдържание на влага / сухо вещество X 8,00
4 Шупливост 6,00
5 Мазнини 8,00
6 Киселинност / Алкалност X 22,00
7 Съдържание на захари 22,00
8 Съдържание на кувертюр и пълнеж 15,00
9 Финност на шоколад и какаови продукти 8,00
4. Пчелен мед
1 Органолептична преценка 4,00
2 Свободна киселинност / Обща киселинност X 10,00
3 Електропроводимост 10,00
4 Съдържание на захароза 22,00
5 Редуциращи захари /инвертна захар/ 22,00
6 Водно съдържание 8,00
7 Диастазна активност 30,00
8 Съдържание на хидроксиметилфурфурол (ХМФ) 20,00
9 Доказване примеси на търговска глюкоза 8,00
10 Съдържание на неразтворими вещества във вода 6,00
11 Енергийна стойност 65,00
5. Консерви
1 Органолептична преценка
 • кутии
 • съдържание

4,00
8,00

2 Активна киселинност - Рн 6,00
3 Количествено съотношение на съставните части 8,00
4 Съдържание на влага / сухо вещество X 8,00
5 Обща масленост 8,00
6 Съдържание на готварска сол 15,00
7 Обща титруема киселинност 22,00
8 Съдържание на захари 22,00
9 Термостатна проба 11,00
10 Нитрати 12,00
11 Нитрити 12,00
12 Енергийна стойност 65,00
6. Безалкохолни напитки; плодове, зеленчуци и продукти от тях
1 Органолептична преценка 4,00
2 Определяне на стабилност 10,00
3 Определяне точността на пълнене на напитките, разфасовани в бутилки 5,00
4 Съдържание на влага / на сухо вещество X 8,00
5 Активна киселинност - Рн 6,00
6 Определяне на киселинността 22,00
7 Съдържание на серен диоксид 20,00
8 Съдържание на захари 20,00
9 Съдържание на захарин 23,00
10 Съдържание на кофеин 28,00
11 Съдържание на хинин 34,00
12 Съдържание на аскорбинова киселина (витамин С) 24,00
13 Съдържание на въглероден двуокис 33,00
14 Съдържание на бензоена киселина 20,00
15 Съдържание на алкохол 15,00
16 Съдържание на готварска сол 15,00
17 Енергийна стойност 65,00
7. Вода питейна, вода от собствен водоизточник, лед, течащи повърхностни води
1 Органолептично изпитване - цвят, мирис, вкус, температура, прозрачност X 4,00
2 Перманганатна окисляемост 6,00
3 Електропроводимост 3,00
4 Активна киселинност /рН/ 2,00
5 Остатъчен хлор / свободен хлор X 6,00
6 Обща твърдост 12,00
7 Алуминий 3,50
8 Желязо 3,50
9 Манган 4,50
10 Нитрити 3,50
11 Нитрaти 3,50
12 Сулфати 5,50
13 Фосфати 3,00
14 Хлориди 3,50
15 Олово 25,00
16 Амоний 5,50
17 Мътност 4,00
18 Сух остатък 4,50
ПАРАЗИТОЛОГИЧНО ИЗПИТВАНИ НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ
1. Трихинела спиралис /ензимен метод/
- за 1 брой проба
- за сборна проба до Зброя
12,50
18,30
МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ
1. Всички видове продукти, фуражи и адитиви
1 Салмонела бактерии 15,00
2 Листерия моноцитегенес 24,00
3 Коагулазополажителни стафилококи 20,00
4 Колиформи 20,00
5 Общ брой аеробни микроорганизми
- за сурово мляко
- за продукти
5,00
10,00
6 Ешерихия коли 12,00
7 Ентеробактерии 15,00
8 Плесени 10,00
9 Дрожди 10,00
10 Клостридиум перфрингенс 35,00
11 Бацилус цереус 20,00
12 Стрептококус термофилус 20,00
13 Лактобацилус булгарикум 25,00
14 Мезофилни анаеробни микроорганизми 22,00
15 Мезофилни аеробни и факултативно анаеробни микроорганизми 22,00
16 Общ брой соматични клетки 2,50
17 Инхибитори / ферментационна проба / 4,00
2. Смивки от повърхности и каркаси
1 Салмонела бактерии 8,00
2 Листерия моноцитегенес 11,00
3 Коагулазополажителни стафилококи 8,00
4 Колиформи 6,00
5 Общ брой аеробни микроорганизми 6,00
6 Ешерихия коли 5,00
7 Ентеробактерии 10,00
8 Плесени 10,00
9 Дрожди 10,00
10 Бацилус цереус 20,00
11 Клостридиум перфрингенс 17,00
3. Вода питейна; вода от собствен водоизточник; лед; повърхностни води
1 Общ брой микроорганизми 6,00
2 Колиформи 10,00
3 Ентерококи 10,00
4 Ешерихия коли 8,00
5 Клостридиум перфрингенс 35,00
ДИАГНОСТИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ
1 Изследване на кръвен серум чрез бърза аглутинация / RBT / 7,00
2 Изследване на кръвен серум чрез бавна аглутинация / SAT / 10,00
3 Изследване на кръвен серум чрез РСК / CFT / 25,00
4 Изследване на кръвен серум чрез ELISA
- при вирусни и бактериални заболявания
- при паразитологични заболявания / пироплазмоза /
- при херпесни вирусни инфекции / ринотрахеит /
23,00
30,00
43,00
5 Изследване на кръвен серум чрез имунодифузионен тест / AGID / 28,00
6 Изследване на кръвен серум чрез реакция микроаглутинация / МАТ / 6,50
7 Изследване на кръвен серум чрез реакция вируснеутрализация / VN /
- при изследване за бяс
- при други заболявания / херпесни вирусни инфекции по ЕК
200,00
25,00
8 Изследван на син език чрез PCR 45,00
9 Изследване на кръвен серум чрез реакция РЗНА 10,00
10 Изолиране и идентифициране на вируси в КК и КЕ 40,00
11 Микробиологично изследване при птици за салмонела 15,00
12 Изследване за антракс
- микробиологично
- серологично / Асколи топло или студено /
15,00
X 30,00
13 Микробиологично изследване за метрит 23,00
14 Микробиологично изследване на пчели и пчелно пило
- за американски и европейски гнилец; вароатоза
- за нозематоза
26,00
15,00
Други услуги :
 1. Извършване на спешни изпитвания - увеличение на цената на изпитването със 150%
 2. Съхранение на проби за изпитване в динамика над 5 дни - по 2,00 лв. на проба
 3. Издаване на копие на протокол от изпитване - 2,00 лв.
 4. Изпращане на протокол от изпитване по куриер - 5,00 лв.
 5. Изпращане на протокол от изпитване по поща - 3,00 лв.
 6. Изпращане на протокол от изпитване по e-mail - 2,50 лв.
Забележка:
 1. Транспортирането на пробите от клиента до лабораторията не се таксува отделно.
 2. Консумативите, необходими за вземане на проби / стерилни контейнери / и смивки от повърхности и каркаси влизат в цената на изпитването и не се таксуват.
 3. При сключен договор за лабораторни изследвания таксите подлежат на допълнително договаряне съобразно месечният брой проби.
 4. Продукти и изпитвания, които не са обект на настоящият ценоразпис могат да се договарят допълнително.

Production of medicines and biopreparations | © 2015 Биофарм Инженеринг АД - All rights reserved | Уеб дизайн